Dödsbodelägarna efter Anna Persson (Vallarum)

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 9:21 Borestad nr 2 (aktuellt nummer) 18 oktober 1952 - 18 oktober 1952