Dödsbodelägarna efter Anna Persdotter.

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarps Ora 1:43 (avregistrerat nummer) 19 oktober 1876 - 20 oktober 1876
Starrarps Ora 1:2 (avregistrerat nummer) 1 juni 1835 - 18 februari 1839