Välj en sida

Dödsbodelägarna efter Anna Olsson (maka till Ola Nilsson)

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 8:34 Syremöllan (avregistrerat nummer) 22 november 1902 - 3 oktober 1923