Dödsbodelägarna efter Anna Olsdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarp 3:8 (avregistrerat nummer) 1882 - 5 september 1885
Starrarp 3:7 Grönalund (avregistrerat nummer) 1882 - 5 september 1885