Dödsbodelägarna efter Anna Nilsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 7:18 (aktuellt nummer) 21 mars 1936 - 8 mars 1939