Dödsbodelägarna efter Anna Nilsson (Vallarum)

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 12:6 (avregistrerat nummer) 3 februari 1940 - 20 april 1940