Dödsbodelägarna efter Anna Nilsdotter (maka till Per Jönsson)

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 9:24 (avregistrerat nummer) 11 oktober 1892 - 14 februari 1893
Vallarum 9:15 (avregistrerat nummer) 11 oktober 1892 - 14 februari 1893
Vallarum 9:12 (avregistrerat nummer) 11 oktober 1892 - 14 februari 1893