Dödsbodelägarna efter Anna Maria Nilsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Skumparp 1:12 avregistrerat nummer 25 augusti 1952 - 17 oktober 1953
Skumparp 1:4 (Avregistrerat nummer) 25 augusti 1952 - 17 oktober 1953
Hårderup 2:16 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 25 augusti 1952 - 17 oktober 1953
Hårderup 2:12 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 25 augusti 1952 - 17 oktober 1953
Hårderup 2:9 C (avregistrerad fastighetsbeteckning) 25 augusti 1952 - 17 oktober 1953
Hårderup 1:15 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 25 augusti 1952 - 17 oktober 1953