Dödsbodelägarna efter Anna Lundqvist (änka efter Johan Lundqvist)

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 7:35 (aktuellt nummer) 1 maj 1933 - 28 maj 1933