Dödsbodelägarna efter Anna Liljenberg

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 2:9 B (avregistrerad fastighetsbeteckning) 10 september 1932 - 14 oktober 1932