Dödsbodelägarna efter Anna Knös (maka till Nils Nilsson Knös)

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 8:31 (aktuellt nummer) 2 februari 1934 - 2 februari 1834