Dödsbodelägarna efter Anna Jönsdotter.

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarps Ora 1:75 4 maj 1895 - 14 mars 1905
Starrarps Ora 1:41 (avregistrerat nummer) 4 maj 1895 - 14 mars 1905
Starrarps Ora 1:40 4 maj 1895 - 4 maj 1895