Dödsbodelägarna efter Anna Jönsdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarps Ora 1:27 (avregistrerat nummer) 2 september 1936 - 13 januari 1937
Starrarps Ora 1:26 (avregistrerat nummer) 2 september 1936 - 13 januari 1937
Hårderup 4:13 (Avregistrerad fastighetsbeteckning) 2 september 1936 - 13 januari 1937