Dödsbodelägarna efter Anna Jeppsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarps Ora 1:48 (avregistrerat nummer) 12 maj 1956 - 12 maj 1956