Dödsbodelägarna efter Anna Hansdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Bjälkhult 1:34 (avregistrerat nummer) 5 april 1913 - 30 maj 1916