Dödsbodelägarna efter Anna Hammarlund

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 9:27 (aktuellt nummer) 1 april 1972 - 1 juli 1972