Dödsbodelägarna efter Anna Andersdotter (maka till Per Månsson)

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 7:27 (aktuellt nummer) 9 februari 1929 - 26 februari 1929