Välj en sida

Dödsbodelägarna efter Anders Persson (make till Karna Persson)

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 8:5 (avregistrerat nummer) 18 augusti 1917 - 3 april 1920
Hårderup 2:8 (aktuellt nummer) 11 april 1942 - 5 maj 1942