Välj en sida

Dödsbodelägarna efter Anders Persson (make till Johanna Rosengren)

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 9:52 (aktuellt nummer) 29 mars 1902 - 18 mars 1930