Dödsbodelägarna efter Anders Persson (make till Elin Persdotter)

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 7:30 (aktuellt nummer) 17 november 1960 -