Dödsbodelägarna efter Anders Nilsson (make till Ingar Persdotter)

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Molleröd 1:4 Nyhem (aktuellt nummer) 1843 – 1844