Dödsbodelägarna efter Anders Nilsson (änkeman efter Johanna Nilsson)

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 7:36 (aktuellt nummer) 14 november 1936 - 20 februari 1937