Dödsbodelägarna efter Anders Nilsson.

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 7:20 (avregistrerat nummer) 11 september 1928 - 17 november 1945
Vallarum 6:8 (aktuellt nummer) 11 september 1928 -
Vallarum 6:2 Rydala (avregistrerat nummer) 11 september 1928 - 17 november 1945