Dödsbodelägarna efter Anders Mårtensson Ekstrand (make till Anna Nilsson)

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 8:9 (avregistrerat nummer) 1 april 1948 - 1 april 1948