Dödsbodelägarna efter Anders Månsson (make till Hanna Nilsdotter)

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 9:45 Månstorp nr 1 (avregistrerat nummer) 9 augusti 1901 - 22 januari 1903