Dödsbodelägarna efter Anders Larsson och Anna Persdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 6:9 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 5 september 1896 - 5 september 1896