Välj en sida

Dödsbodelägarna efter Anders Jönsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 4:17 (aktuellt nummer) 27 september 1915 - 3 november 1916
Vallarum 7:15 (avregistrerat nummer) 25 augusti 1898 - 4 februari 1899