Dödsbodelägarna efter Anders Holmström (änkeman efter Karna Mårtensdotter)

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Fränninge 22:23 (aktuellt nummer) 15 februari 1902 - 23 mars 1904
Fränninge 22:26 (aktuellt nummer) 15 februari 1902 - 23 mars 1904