Dödsbodelägarna efter Anders Hansson (make till Elna Nilsson)

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 2:10 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 7 juli 1944 - 15 juli 1944
Hårderup 1:18 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 7 juli 1944 - 15 juli 1944