Dödsbodelägarna efter Anders Carlsson (gift med Hanna Nilsson)

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 9:15 (avregistrerat nummer) 11 september 1894 - 2 juli 1895
Vallarum 9:13 (avregistrerat nummer) 11 september 1894 - 2 juli 1895