Dödsbodelägarna efter Anders Berg Nilsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Bjälkhult 1:3 (avregistrerat nummer) 27 februari 1932 - 2 mars 1934