Dödsbodelägarna efter Anders Andersson.

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 6:3 Ljungdala (avregistrerat nummer) 20 mars 1890 - 6 april 1901