Dödsbodelägarna efter Anders Andersson och Karna Nilsdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 1:2 B (avregistrerad fastighetsbeteckning) 12 oktober 1883 - 8 juni 1885