Välj en sida

Dödsbodelägarna efter Anders Andersson Anderberg (make till Cecilia Nilsson)

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Fränninge 30:11 (avregistrerat nummer) 12 november 1914 - 4 februari 1915
Fränninge 30:9 (avregistrerat nummer) 12 november 1914 - 4 februari 1915