Dödsbodelägarna efter Amalia Karolina Persson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarps Ora 1:49 (aktuellt nummer) 14 januari 1973 -