Dödsbodelägarna efter Alfred Olsson (make till Emma Olsson, född Andersson)

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 9:21 Borestad nr 2 (aktuellt nummer) 12 juni 1971 - 22 mars 1975