Dödsbodelägarna efter Agda Jönsson (maka till Per Olsson)

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 8:16 (aktuellt nummer) 19 september 1884 - 1 juni 1907