Dödsbodelägarna Anna Persson.

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarps Ora 1:32 (avregistrerat nummer) 1 juni 1935 - 18 februari 1939