Dödsbodelägare efter Hanna Svensdotter (maka till Nils Persson)

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Fränninge 22:2 (avregistrerat nummer) 5 augusti 1907 - 14 mars 1908
Vallarum 9:12 (avregistrerat nummer) 5 augusti 1907 - 14 mars 1908