Davin Frenning

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Fränninge 31:4 (aktuellt nummer) 19 april 1924 - 19 april 1924
Fränninge 24:28 (avregistrerat nummer) 30 april 1926 - 30 april 1926
Fränninge 24:25 (avregistrerat nummer) 30 april 1926 - 30 april 1926
Fränninge 23:2 (avregistrerat nummer) 23 april 1931 - 23 april 1931
Fränninge 22:17 (avregistrerat nummer) 26 september 1928 - 26 september 1928
Fränninge 18:10 (avregistrerat nummer) 30 april 1926 - 30 april 1926
Fränninge 16:12 (avregistrerat nummer) 23 april 1931 - 23 april 1931
Fränninge 2:18 (avregistrerat nummer) 10 januari 1941 - 18 februari 1941
Vallarum 9:41 (avregistrerat nummer) 21 juli 1928 - 21 juli 1928
Vallarum 7:6 avregistrerat nummer 21 juli 1928 - 21 juli 1928
Vallarum 6:5 (aktuellt nummer) 4 februari 1929 - 4 februari 1929
Bjälkhult 1:39 (avregistrerat nummer) 7 mars 1928 - 7 mars 1928
Bjälkhult 1:34 (avregistrerat nummer) 7 mars 1928 - 7 mars 1928