David Sjögren och Anna Persson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 14:12 (avregistrerat nummer) 30 mars 1883 - 25 april 1901
Vallarum 9:48 (aktuellt nummer) 5 februari 1903 - 3 december 1907
Vallarum 9:37 (avregistrerat nummer) 5 februari 1903 - 23 juli 1906
Vallarum 9:20 (avregistrerat nummer) 30 mars 1883 - 5 augusti 1902

David Petter Sjögren var född i Baldringe den 29 september 1827 och han var son till smedmästaren Jacob Sjögren och hans hustru. David Petter gifter sig den 21 april 1851 med Anna Persson född den 28 december 1827 i Röddinge. Anna var dotter till skogsvaktaren Per Nilsson och hans hustru Hanna Andersdotter. Familjen kom till Vallarum nr 9 från Baldringe den 25 oktober 1883. Familjen bor kvar i Vallarum nr 9 och där Anna avlider den 29 september 1903 i en bröstsjukdom och där David Petter avlider den 15 juli 1906 utav ålderdomssvaghet.

Källa: Folkets tidning måndagen den 29 augusti 1892.

Källa: Folkets tidning måndagen den 29 augusti 1892.

Bouppteckning efter Anna Persson som avled på Vallarum nr 9 den 29 september 1903.

Bouppteckning efter David Sjögren som avled på Vallarum nr 9 den 15 juli 1906.

Barn

NamnBeskrivning
Charlotta Christinafödd den 28 oktober 1859 i Baldringe. Charlotta Christina flyttar 1894 Fränninge nr 23 och där hon den 1 juni 1894 gifter sig med Nils Andersson som är åbo. Familjen bor kvar i Fränninge nr 23 och där Nils avlider den 18 oktober 1940 utav hjärtsjukdom och ålderssvaghet. Anna avlider den 9 mars 1941 utav ålderdomssvaghet.
Johannafödd den 5 maj 1862 i Baldringe. Johanna emigrerar till Amerika den 12 januari 1885.
Magnusfödd den 18 juli 1867 i Baldringe. Magnus emigrerar till Amerika den 12 januari 1885. Återvänder till Fränninge den 28 juli 1886 men reser tillbaka till Amerika den 30 mars 1887.