Välj en sida

Christian Svensson och Anna Jönsdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarp 6:3 (avregistrerat nummer) 1836 -1848

Christian Svensson var född i Vallarum den 19 juli 1800 och han var son till Sven Löfgren
och hans hustru Kjersti Christiansdotter i Vallarum. Christian gifter sig med Anna Jönsdotter
född i Vallarum den 16 juni 1801 och han var dotter till Jöns Johansson och hans hustru Kirstina
Larsdotter. Christian avlider i Starrarp utav lungsot den 28 augusti 1842 och Anna avlider av
samma orsak den 23 januari 1846 i Starrarp nr 6.

Källa: Arkiv Digital, Färs häradsrätts domböcker över bouppteckningar 1842 – 1843, sid 1

Bouppteckning efter Christian Svensson som avlider i Starrarp nr 6 den 26 augusti 1842.

Källa: Arkiv Digital, Färs häradsrätts domböcker över bouppteckningar 1842 – 1843, sid 2

Källa: Arkiv Digital, Färs häradsrätts domböcker över bouppteckningar 1842 – 1843, sid 3

Källa: Arkiv Digital, Färs häradsrätts domböcker över bouppteckningar 1842 – 1843, sid 4

Källa: Arkiv Digital, Färs häradsrätts domböcker över bouppteckningar 1842 – 1843, sid 5

Källa: Arkiv Digital, Färs häradsrätts domböcker över bouppteckningar 1842 – 1843, sid 6

Källa: Arkiv Digital, Färs häradsrätts domböcker över bouppteckningar 1842 – 1843, sid 7

Källa: Arkiv Digital, Färs häradsrätts domböcker över bouppteckningar 1842 – 1843, sid 8

Källa: Arkiv Digital, Färs häradsrätts domböcker över bouppteckningar 1842 – 1843, sid 9

Källa: Arkiv Digital, Färs häradsrätts domböcker över bouppteckningar 1842 – 1843, sid 10

Källa: Arkiv Digital, Färs häradsrätts domböcker över bouppteckningar 1842 – 1843, sid 11

Källa: Arkiv Digital, Färs häradsrätts domböcker över bouppteckningar 1842 – 1843, sid 12

Källa: Arkiv Digital, Färs häradsrätts domböcker över bouppteckningar 1846 – 1847, sid 1

Bouppteckning efter Anna Jönsdotter som avlider i Starrarp nr 6 den 23 januari 1846.

Källa: Arkiv Digital, Färs häradsrätts domböcker över bouppteckningar 1846 – 1847, sid 2

Källa: Arkiv Digital, Färs häradsrätts domböcker över bouppteckningar 1846 – 1847, sid 3

Källa: Arkiv Digital, Färs häradsrätts domböcker över bouppteckningar 1846 – 1847, sid 4

Källa: Arkiv Digital, Färs häradsrätts domböcker över bouppteckningar 1846 – 1847, sid 5

Källa: Arkiv Digital, Färs häradsrätts domböcker över bouppteckningar 1846 – 1847, sid 6

Källa: Arkiv Digital, Färs häradsrätts domböcker över bouppteckningar 1846 – 1847, sid 7

 

Barn

NamnBeskrivning
Nilsfödd 1 maj 1830 i Vallarum. Nils Christian Löfgren gifter sig den 23 juli 1878 och är folkbokförd i Lunds domkyrkoförsamling. Han avlider den 16 november 1901.
Elnafödd den 24 maj 1835 i Vallarum. Hon avlider 1838.
Jönsfödd den 28 oktober 1839 i Starrarp. Jöns avlider den 14 februari 1844 i Starrarp nr 6 utav obstruction.