Christian Svensson och Anna Jönsdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarp 6:3 (avregistrerat nummer) 1836 -1848

Christian Svensson var född i Vallarum den 19 juli 1800 och han var son till Sven Löfgren och hans hustru Kjersti Christiansdotter i Vallarum. Christian gifter sig med Anna Jönsdotter född i Vallarum den 16 juni 1801 och han var dotter till Jöns Johansson och hans hustru Kirstina Larsdotter. Christian avlider i Starrarp utav lungsot den 28 augusti 1842 och Anna avlider av samma orsak den 23 januari 1846 i Starrarp nr 6.

Bouppteckning efter Christian Svensson som avlider i Starrarp nr 6 den 26 augusti 1842.

Den 24 september 1842 förrättades bouppteckning efter samt auktion efter avlidne hemmansägaren Christian Svensson från Starrarp nr 6 som avled den 26 augusti 1842 och efterlämnade änkan Anna Jönsdotter och med henne bröstarvingen sonen Jöns 3 år gammal samt i förra giftet med avlidne hustrun Elna Pehrsdotter och med henne bröstarvingen sonen Nils 12 år gammal. I bouppteckningen upptogs fastigheten 203/1764 mantal Starrarp nr 6 som makarna gemensamt under äktenskapet förvärvat enligt köpebrev av den 25 april 1836 och därpå fått fastebrev den 31 oktober 1837 och värderas till 800 riksdaler. Tillgångarna var totalt 1 451 riksdaler och det fanns skulder på 1 139 riksdaler.

Bouppteckning efter Anna Jönsdotter som avlider i Starrarp nr 6 den 23 januari 1846.

Den 2 februari 1846 förrättades bouppteckning efter änkan Anns Jönsdotter på Starrarp nr 6 son avled den 23 januari 1846. Det fanns inga bröstarvingar utan kvarlåtenskapen lämnades till styvsonen Nils Christiansson, 16 år gammal. I bouppteckningen upptogs fastigheten Starrarp nr 6 203/1764 mantal till värdet på 800 riksdaler. Det fanns tillgångar på 996 riksdaler och det fanns skulder på 791 riksdaler.

 

Barn

NamnBeskrivning
Nilsfödd 1 maj 1830 i Vallarum. Nils Christian Löfgren gifter sig den 23 juli 1878 och är folkbokförd i Lunds domkyrkoförsamling. Han avlider den 16 november 1901.
Elnafödd den 24 maj 1835 i Vallarum. Hon avlider 1838.
Jönsfödd den 28 oktober 1839 i Starrarp. Jöns avlider den 14 februari 1844 i Starrarp nr 6 utav obstruction.