Christian Mårtensson och Bengta Olsdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 2:1 Ekliden (avregistrerat nummer) 1834 - 1847

Christian Mårtensson föddes i Vallarum den 1 juni 1790 och han var son Mårten Månsson född i Skumparp den 9 september 1751 och hans hustru Elna Christiansdotter född 4 januari 1759 i Vallarum. Mårten avlider i Vallarum nr 2 den 14 mars 1831 och Elna avlider den 10 april 1831 i Vallarum nr 2. Christian gifter sig med Bengta Olsdotter som var född den 1 juli 1807 i Vallarum. Bengta var dotter till Ola Jönsson född den 11 april 1773 i Vallarum och hans hustru Lisbeth Svensdotter. Ola avlider den 22 april 1811 i Vallarum nr 2. Christian avlider i “bröstsjuka” den 14 maj 1847 och jordfästes den 24 maj 1847 och Bengta avlider den 19 juni 1871 i Vallarum nr 2 utav okänd orsak.

Bouppteckning efter Christian Mårtensson som avled i Vallarum den 14 maj 1847.

Bouppteckning efter Bengta Olsdotter som avled i Vallarum den 19 juni 1871.

 

Barn

NamnBeskrivning
Olafödd 13 oktober 1835 i Vallarum. Ola blir åbo på föräldragården 1861 och hans systrar Elisabeth, Kjersten och Anna står skriva som pigor på gården. Ola emigrerar till Amerika den 12 maj 1869. Ola återkommer från Amerika och gifter sig med Bengta Persdotter. Familjen bosätter sig i Maria församling i Helsingborg och Ola är till yrket skriven som arbetare och stenslagare. Bengta avlider den 18 maj 1894 och Ola avlider den 29 april 1925 på ålderdomshemmet utav ålderdomsuttyning.
Elnafödd den 22 januari 1831 i Vallarum. Elna Kristiansson gifter sig med åbon Mårten Olsson från Tollstorp. Familjen är bosatt på Stararp nr 8 och här avlider Mårten den 3 juni 1893 och Elna avlider den 17 maj 1903.
Elisabethfödd 29 januari 1838 i Vallarum. Elisabeth Christiansson gifter sig den 31 december 1863 med Nils Persson som var född den 16 juli 1836 i Fränninge. Familjen är bosatt i Starrarp nr 2 i Fränninge församling. Elisabeth avlider i Starrarp den 18 januari 1907 utav tuberkulos och Nils avlider 9 dagar senare 27 januari 1907 utav en bröståkomma.
Kjerstinfödd 2 mars 1840 i Vallarum. Kersti Olsson, född Kristiansson gifter sig den 18 september 1869 med Nils Olsson född den 24 februari 1842 i Fränninge. Familjen var bosatt i Vallrum nr 2 och här avlider Nils den 13 februari 1908 i "äggvitssjuka" och Kjerstin avlider den 23 november 1929.
Annafödd 8 augusti 1842 i Vallarum. Anna Nilsson, född Christiansson gifter sig den 23 augusti 1868 med åbon Nils Nilsson född den 26 februari 1837 i Lyby. Familjen bosätter sig på Högseröd nr 11 och där Anna avlider den 14 juni 1916 och Nils avlider den 23 december 1922.
Hannafödd 31 mars 1847 i Vallarum.