Christian Johansson och Elna Pehrsdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarp 6:7 (avregistrerat nummer) 1 augusti 1871 - 7 april 1876
Starrarp 2:10 (avregistrerat nummer) 24 april 1863 - 12 januari 1895

Christian var född den 30 augusti 1832 i Fränninge och han var son till rusthållaren Johan Nilsson och hans hustru Ingar Svensdotter. Christian kom till Starrarp 1861 från Fränninge nr 31. Den 1 januari 1863 gifter sig Christian med Elna Pehrsdotter som kom från Östra Kärrstorp 1862. Elna var född i Rönås nr 6 den 6 juni 1841 och hon var dotter till Pehr Olsson och hans hustru Sissa Simonsdotter. Christian avlider den 15 februari 1890 i Starrarp nr 2 och Elna och barnen flyttar 1898 till Eksjö i Småland. Är folkbokförd i Vollsjö och hon avlider den 9 januari 1924 bosatt på Torget nr 40 i Vollsjö.

Bouppteckning efter Christian Johansson som avled i Starrarp nr 2 den 15 februari 1890.

Den 13 maj 1890 förrättades bouppteckning efter åbon Christian Johansson på Starrarp nr 2 som avlidit den 15 februari 1890 och som efterlämnade såsom sterbhusdelägare hustrun, änkan Elna Persdotter samt med henne under äktenskapet sammanavlade barnen, sönerna Anders, Johan född den 20 januari 1872, Olof född den 12 juli 1876, Nils född den 8 augusti 1881 och Alfred född den 20 maj 1884 samt döttrarna Kristin född den 12 juni 1879 och Ida född den 1 april 1887.
I bouppteckningen upptogs fastigheterna 1/48 mantal skatterusthåll Starrarp nr 2 som den avlidne före äktenskapet förvärvat enligt fastebrev daterat den 24 april 1863 och som upptogs till taxeringsvärdet på 1 900 kr. Fastigheten 11/1024 mantal skatterusthållet Hårderup nr 4 som makarna gemensamt under äktenskapet förvärvat enligt lagfartsbevis daterat till 14 februari 1888 och upptogs till taxeringsvärdet på 1 000 kr. Dom total tillgångarna i bouppteckningen uppgick till 3 588 kr och det fanns skulder på 3 505 kr vilket ger en behållning i bouppteckningen på 83 kr.

Barn

NamnBeskrivning
Andersfödd 21 september 1863 i Starrarp. Anders Kristell var snickare och han gifte sig den 24 april 1916 med Anna Olsson född 3 april 1864 i Fränninge. Anders och Anna var folkbokförda i Malmö i Caroli församling bosatt i kv Svante nr 13. Anders avlider den 22 maj 1922 i Malmö.
Christinafödd 24 mars 1865 i Starrarp. Christina Håkansson, född Kristiansson var gift och bodde i Eksjö stadsförsamling på Östra ågen nr 2. Hon blev änka den 29 november 1924 och avled själv den 16 juli 1942 i Eksjö.
Ingarfödd den 21 juni 1867 i Starrarp. Ingar avlider den 2 juli 1884.
Mariafödd den 30 september 1869 i Starrarp och hon avlider den 17 mars 1886.
Johanfödd 20 januari 1872 i Starrarp. Johan Kristiansson Kristell flyttar till Västra Sallerup den 6 november 1896 och han var ogift. Flyttar till Vollsjö där han avlider den 18 mars 1965 i Vollsjö 31:87.
Karnafödd 7 september 1874 i Starrarp. Avlider den 13 maj 1876 i Starrarp.
Oloffödd 12 juli 1876 i Starrarp. Olof Kristell var tapetserare och han var gift med Anna Kristell, född Johansson ifrån Söderåkra i Kalmar län. Dom bodde på Landbrogatan nr 11 i Karlskrona. Olof blev änkling den 7 januari 1958 och avlider själv den 6 juni 1961 i Karlskrona.
Karinfödd 12 juni 1879 i Starrarp. Hon flyttar till Hakarp.
Nilsfödd 8 augusti 1881 i Starrarp. Nils Kristiansson var svarvare och ogift. Han var bosatt i Skänninge och avlider den 25 juli 1925 utan stadig hemvist.
Alfredfödd 20 maj 1884 i Starrarp. Alfred Kristiansson Kristell var möbelsnickare och ogift bosatt på torget nr 40 i Vollsjö. Han avlider den 19 mars 1941 i Vollsjö.
Ida Mariafödd 1 april 1887 i Starrarp. Ida maria Kristell var en ogift kvinna bosatt på Torget nr 40 i Vollsjö och han avlider den 28 januari 1934.