Dödsbodelägarna efter Christian Christoffersson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarps Ora 1:2 (avregistrerat nummer) 26 november 1881 - 26 november 1881