Charles Lindeberg

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 24:3 (aktuellt nummer) 20 maj 1974 - 30 juni 1976