Carl Svensson och Elna Svensson, född Andersson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 1:2 B (avregistrerad fastighetsbeteckning) 31 mars 1919 – 5 september 1927

Åbo Carl Svensson föddes i Bonderup den 2 maj 1867 och gifte sig den 2 april 1895 med Elna Andersson som föddes i Uppåkra den 10 september 1870. Familjen kom från Dalby den 15 mars 1915. Carl var son till husägaren Sven Jönsson och hans hustru Bengta Jönsdotter på Lunnarp nr 6. Elna var dotter till muraren Anders Andersson och hans hustru Kersti Andersdotter boende på Stora Uppåkra nr 8, Prästgården. Familjen bor kvar i Hårderup 1:2 och där Elna avlider den 27 december 1940 utav astma och där Carl avlider den 22 januari 1953.

Bouppteckning för Elna Svensson, född Andersson

Den 22 februari 1941 förrättades bouppteckning efter Elna Svensson och som var född 1870 och som var gift 1895 och hon avled den 27 december 1940 och efterlämnade som dödsbodelägare änklingen Karl Svensson samt de gemensamma barnen:
dottern Bernhardina Nilsson, Dalby
dottern Agda Nilsson, Malmö
dottern Hilma Andersson, Burlöv
dottern Selma Larsson, Hårderup
sonen, lantbrukaren Nils Svensson, Fränninge
sonen, chaufför Malte Svensson, Malmö
sonen, chaufför Sven Svensson
sonen, skräddarmästaren Karl Svensson
sonen, handlaren Gunnar Svensson
Boets behållning uppgår till 1 718 kr och eftersom beloppet är under 3 000 kr så tillfaller hela behållningen i boet till maken Karl Svensson.

Bouppteckning för Carl Svensson som avled den 22 januari 1953.

Den 12 april 1953 upprättades bouppteckning efter f. d. lantbrukaren Karl Svensson på Hårderup nr 1 som var född 2 maj 1867 och som avled den 22 januari 1953. Barnen som avlats tillsammans med hustrun Elna Svensson är dödsbodelägare:
dottern Bernhardina Nilsson, Dalby
dottern Agda Nilsson, Malmö
dottern Hilma Andersson, Burlöv
dottern Selma Larsson, Hårderup
sonen, hemmansägare Nils Svensson, Fränninge 20
sonen, chaufför Malte Svensson, Stora Kvarngatan 6, Malmö
sonen, chaufför Sven Svensson Sofielundsvägen 38, Malmö
sonen, skräddarmästaren Karl Svensson, Östraby
sonen, handlaren Gunnar Svensson, Augustenborgsgatan 19 C, Malmö
Boets behållning uppgick till 2 309 kr.

Barn

NamnBeskrivning
Hilma Mariafödd 10 april 1898 i Dalby. Hon gifte sig med åbon på Hårderup Nr 1, Johan Svante Andersson, född 28 maj 1895 i Burlöv. Paret flyttade till Burlöv den 16 mars 1927. Dom bosatte sig i Burlöv 3:27, egna hem i Arlöv. Hilma Maria Andersson, född Svensson avlider den 28 april 1964. Senare är Johan Svante bosatt på Irisvägen 6 i Arlöv och han avlider den 14 januari 1974.
Selma Antoniafödd 27 juni 1905 i Dalby. Selma Antonia Larsson gifte sig den 9 april 1927 med Ernst Johan Larsson som var född den 16 januari 1903 i Östraby. Selma Antonia och Ernst Johan tar över Selma Antonias föräldragård och brukar den fram till 1960.
Nils Algotfödd den 27 augusti 1907 i Dalby. Nils Algot Svensson gifte sig den 15 augusti 1937 med Estrid Ingeborg Svensson som var född den 11 oktober 1911 i Fränninge nr 23. Familjen var bosatt på Fränninge nr 30 och där Nils Algot avlider den 17 juli 1990. Estrid Ingeborg flyttar senare till Fränninge nr 20 och hon avlider den 11 juli 2004.
Olof Maltefödd 5 september 1908 i Dalby. Olof Malte Svensson flyttar till Skarshult den 2 november 1927. Han gifte sig men skiljde sig den 20 juni 1951. Olof Malte var bosatt på Ramels väg 135 I i Malmö och han avlider den 16 november 1975.
Sven Juliusfödd 25 december 1909 i Dalby. Sven Julius Svensson flyttar till Husie den 23 mars 1928. Sven Julius gifter sig den 12 april 1941 med Ebba Viktoria Svensson som var född den 18 september 1913 i Bolshög. Familjen var bosatt i Södervärnsgatan 3 A, Lgh 1603 i Malmö och där Sven Julius avlider den 20 mars 1989 och där Ebba Viktoria avlider den 8 mars 2013.
Karl Arvidfödd 13 mars 1911 i Dalby. Karl Arvid Svensson flyttar till Fränninge nr 12 1929 och är skräddargesäll och flyttar 11 december 1930 vidare till Onslunda i Kristianstads län. Karl Arvid Svensson gifter sig den 22 april 1939 med Elsa Maria Svensson som var född den 19 februari 1912 i Östraby. Familjen var bosatt på Norrevärnsgatan 16 B i Höör och där Elsa Maria avlider den 30 juni 1996 och där Karl Arvid avlider den 19 februari 2003.
Svante Gunnar född den 22 mars 1912 i Dalby. Svante Gunnar Svensson gifte sig den 20 juni 1937 med Anna Louise Svensson som var född den 10 september 1909 i Borrby. Familjen var bosatt på Augustenborgsgatan 19 C i Malmö och där Svante Gunnar avlider den 23 mars 1972. Anna Louise avlider den 5 juli 1984.