Carl Oskar Johannesson och Anna Maria Johansson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarps Ora 1:48 (avregistrerat nummer) 2 mars 1910 - 4 april 1917
Starrarps Ora 1:41 (avregistrerat nummer) 17 april 1918 - 5 oktober 1933
Starrarps Ora 1:40 17 april 1918 - 5 oktober 1933

Carl Oskar Johannesson föddes den 25 september 1878 i Vallarum nr 7 och han var son till Johannes Larsson och hans hustru Cecilia Johansdotter. Carl Oskar gifter sig den 25 september 1903 med Maria Johansson som var född den 7 december 1876 i Starrarps Ora. Maria som var döpt till Anna Maria var dotter till Johannes Olsson och hans hustru Anna Jönsdotter. Familjen är senare bosatt på Starrarp 2:10 och där Carl Oskar avlider den 28 oktober 1960. Anna Maria avlider den 14 november 1967.

Barn

NamnBeskrivning
Johan Henningfödd den 30 november 1903 i Fränninge nr 23. Johan Henning Johannesson avlider utav magkatarr den 24 oktober 1910.
Karl Erikfödd den 29 december 1905 i Starrarps Ora. Karl Erik Karlsson gifte sig den 23 juni 1934 i Långaröd med Ellen Karlsson, född Nilsson. Ellen var född den 9 april 1910 i Långaröd. Familjen var bosatt i Starrarps Ora och där Ellen avlider den 17 februari 1977 och Karl Erik avlider den 14 april 1990.
Janne Hildingfödd den 25 december 1907 i Starrarps Ora. Janne Hilding arbetade som målare. Janne Hilding Karlsson gifter sig den 21 maj 1938 med Ellen Maria Karlsson född den 14 juni 1910 i Högseröd. Familjen är bosatt på Björkvägen nr 5 Norrebo i Sjöbo. Janne Hilding avlider den 5 februari 1966 och Ellen Maria avlider den 29 april 2008.