Carl Nilsson och Anna Persson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 7:15 (avregistrerat nummer) 4 februari 1899 - 7 augusti 1904

Carl Nilsson var född den 24 februari 1874 i Södra Åsum i Omma nr 2 och han var son till åbon Nils Henriksson och hans hustru Maria Fredriksdotter. Carl gifter sig den 12 juni 1897 med Anna Persson född i Södra Åsum den 31 juli 1876. Anna var dotter till åbon på Omma nr 1 Per Karlsson och hans hustru Bertha Håkansdotter. Familjen kom till Vallarum från SödraÅsum den 7 november 1899. Carl avlider den 15 augusti 1902 utav “blodkräfta, förorsakad av en växt i benet.” Anna bor senare i Sandbäck 5:20 i kvarteret Kamelen i Södra Åsum och där hon avlider den 5 mars 1961.

Bouppteckning efter Carl Nilsson som avled på Vallarum nr 7 den 15 augusti 1902.

Barn

NamnBeskrivning
Hilma Karolinafödd den 26 augusti 1898 i Södra Åsum. Hilma Karolina Quint gifter sig den 6 oktober 1928 med Alfred Quint som var född den 3 mars 1898 i Sövde. Familjen var folkbokförd i Sankt Johannes församling i Malmö och dom var 1970 bosatta på Möllevångsgatan 20 B i Malmö. Alfred avlider den 28 februari 1975. Hilma Karolina är senare bosatt på Barkgatan 13 i Lomma och hon avlider den 27 oktober 1985.
Mariafödd den 14 april 1900 i Fränninge. Maria Andersson gifter sig den 9 oktober 1926 med Emil Valdemar Andersson född den 1 maj 1901 i Brandstad. Familjen är 1983 bosatt på Storgatan 6 i Lomma och där Maria avlider den 12 juni 1983. Senare är Emil Valdemar bosatt på Slättängsgatan 25 B i Lomma och där han avlider den 29 juli 1987.
Nilsfödd den 14 april 1900 i Vallarum. Nils var tvillingbror till Maria men han avled endast fyra dagar gammal den 18 april 1900.
Nilsfödd den 15 augusti 1901 i Vallarum.