Carl Fredrik Beckdahl

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Bjälkhult 1:2 (aktuellt nummer) 1826 / 31

Carl Fredrik Beckdahl föddes i Starrarp den 9 juni 1780. Han var son till Hans Friedrich Beckdahl, född i Brandstad den 13 november 1746 och var trumpetare och kvartermästare, han dog i Bjälkhult den 16 april 1825. Moder var Helena Christina Palm född i Fränninge den 28 februari 1750 och avled den 5 mars 1809 utav lungsot.
Carl Fredrik var Inspector på Bollerup och Bokhållare på Sövdeborg. Han avled den 29 augusti 1849 i Kagarp no 1, Långaröd.